Opgave: Præpositioner - der styrer dativ (Oversættelsesøvelse)


1. Petra går ud af huset.

2. Hun bor hos moderen.

3. Louie kører med bussen.

4. Hun får bogen af broderen.

5. De kommer til byen.

6. Han bor hos faderen.

7. De kommer til festen.

8. Hun sidder ved moderen.

9. Han får bogen af søsteren.

10. Hun leger med hunden.

11. Han sidder ved faderen.

12. De bor hos faderen.
 

Ordforråd:

Hus - Haus (n.) ¨er
mor - Mutter (f.) ¨
at bo - wohnen
bus - Bus (m.) -se
bog - Buch (n.) ¨er
søster - Schwester (f.) -n
mennesker/folk - Leute (pl.) (kun flertal)
hund - Hund (m.)  ¨e
fest - Fest (n.) -e el. Party (f.) -s
broder - Bruder (m.)  ¨
by - Stadt (f.) ¨e
at få - bekommen* el. kriefen
at sidde - sitzen